Aleksandra Cul

Artykuły

Heat transfer between man and surroundings in cold microclimate

Czasopismo Techniczne, 2012, Chemia Zeszyt 2-Ch (17) 2012, s. 3-14
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.114.1891