Artykuły

Zinc sulphide (ZNS) nanparticles for advanced application

Czasopismo Techniczne, 2016, Chemia Zeszyt 1 Ch (4) 2016, s. 125-134
Data publikacji online: 21 listopada 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.053.5315

Application of Na12[WZn3(H2O)2][ZnW9O34)2] polyoxometalate as a catalyst in oxidation of alcohols under microwave irradiation

Czasopismo Techniczne, 2012, Chemia Zeszyt 2-Ch (17) 2012, s. 65-71
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.119.1896