Artykuły

Propolis – beekeeping medicinal product

Czasopismo Techniczne, 2012, Chemia Zeszyt 2-Ch (17) 2012, s. 115-123
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.123.1900

Novel hydrogels modified with xanthan gum – synthesis and characterization

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 79–92
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.006.10046