Artykuły

Synthesis of fragrances – derivatives of aldehydes

Czasopismo Techniczne, 2012, Chemia Zeszyt 2-Ch (17) 2012, s. 135-148
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.125.1902