Artykuły

Board-Level Recruitment Errors.  Areas of Most Common Occurrence and Prevention Methods

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(4), s. 7-30
Data publikacji online: 19 czerwca 2017
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.022.6703

Stosunek Polaków do wprowadzenia całkowitego zakazu palenia we wszystkich miejscach publicznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 2, s. 86-90
Data publikacji online: 2009

Synthesis of nitrones

Czasopismo Techniczne, 2012, Chemia Zeszyt 2-Ch (17) 2012, s. 183-207
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.129.1906