Artykuły

Synthesis of nitrones

Czasopismo Techniczne, 2012, Chemia Zeszyt 2-Ch (17) 2012, s. 183-207
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.129.1906