Artykuły

Modeling of biofilm structure using cellular automaton

Czasopismo Techniczne, 2012, Chemia Zeszyt 2-Ch (17) 2012, s. 209-2015
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.130.1907