Artykuły

Inteligentna przestrzeń – między smart building a smart city

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017, s. 13-20
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.022.7612

Concepts of the city in the AGE of knowledge-based economy

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 12-A (27) 2015, s. 223-239
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.379.4998

Spa resorts in the age of knowledge-based economy

Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 4 A (9) 2014, s. 87-97
Data publikacji online: 28 października 2014

Technological centres on the German coast of the Baltic Sea

Czasopismo Techniczne, 2012, Architektura Zeszyt 4-A (13) 2012, s. 151-171
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.139.1916