Artykuły

Energy efficiency as a factor of architecture development. Tradition and present

Czasopismo Techniczne, 2012, Architektura Zeszyt 7-A (29) 2012, s. 121-138
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.023.1800