Artykuły

The activities of older people when healthy ageing policy and funding is limited. The institutional and financial dimensions of health promotion for older people in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.008.6234

Health promotion for older people in Hungary: The need for more action

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 96-107
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.010.6236

Finansowanie zdrowia publicznego. Źródła funduszy a polska ustawa o zdrowiu publicznym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 150-157
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.015.4318

Źródła finansowania opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 205–217
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.022.3440

Are patient charges an effective policy tool? Review of theoretical and empirical evidence

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 29-36
Data publikacji online: 2010

Wprowadzenie dopłat pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opinie głównych uczestników polskiego systemu opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 54-61
Data publikacji online: 2010