Artykuły

Past challenges to Journalism: Great ideas of the Seventies and Eighties revisited

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 193-203
Data publikacji online: 25 września 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.012.1248

Z dziejów OBP

Ośrodek Badań Prasoznawczych jako fenomen

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 11–20
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.002.6768