Artykuły

Case study of modified stay cable’s anchorage ‒ laboratory tests

Czasopismo Techniczne, 2012, Budownictwo Zeszyt 4-B (21) 2012,
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.081.1858