Artykuły

Edward Kajdański – dyplomata, dziennikarz, pisarz i malarz

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 9-30
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.013.4209

Wykład

Aforyzm chiński jako wypowiedź normatywna

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2012, Zeszyt 2, s. 7-11
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.12.012.2035

Artykuły

Azja Wschodnia na tzw. Liście UNESCO „Pamięć Świata” (komunikat)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 164-167
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.021.2067

Sprawozdania

Sprawozdanie: Działalność Centrum Studiów Azji Wschodniej UG w roku 2012

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 3 , s. 179-185
Data publikacji online: 2013