Artykuły

Estimation of the pace and rate of emigration using SETAR models: Econometric analysis based on data from Poland

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 538–548
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.039.5620

Rola Chin we współczesnej globalnej gospodarce

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 142-151
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.023.4219

Artykuły

Nowa rola Azji w XXI wieku. Perspektywa ekonomiczna

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2012, Zeszyt 1 , s. 5-11
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.12.001.2024