Artykuły

Rewolucja 1917 r. w strefie wywłaszczonej Kolei Wschodniochińskiej w Harbinie

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 91-103
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.019.4215

Artykuły

Chińska Republika Ludowa wobec rozpadu ZSRR i powstania nowych państw w przestrzeni postradzieckiej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2012, Zeszyt 1 , s. 12-24
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.12.002.2025

Zmiany demograficzne na rosyjskiej Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1989–2010

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 3 , s. 35-62
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.003.2049