Artykuły

Zmiany wieloletnie liczby termicznych dni charakterystycznych w Warszawie (1951 – 2010)

Prace Geograficzne, Zeszyt 136, s. 9 – 30
Data publikacji online: 5 maja 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.001.1639

Uwarunkowania cyrkulacyjne temperatury powietrza w Warszawie w miesiącach o skrajnych wartościach wskaźnika NAO (1951–2015)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 69 – 87
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.004.8479