Artykuły

Metody określania związków temperatury wody rzecznej i temperatury powietrza na przykładzie rzeki Świder

Prace Geograficzne, Zeszyt 136, s. 45-60
Data publikacji online: 5 maja 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.003.1641