Artykuły

Rozwój sieci szlaków turystycznych wzdłuż granicy polsko-czeskiej w Sudetach w latach 1945 – 2013

Prace Geograficzne, Zeszyt 136, s. 81 – 101
Data publikacji online: 5 maja 2014
DOI 10.4467/20833113PG.14.005.1643

Sieć pieszych szlaków turystycznych w Parku Krajobrazowym Góry Izerskie w północnej Republice Czeskiej

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 152, s. 83 – 104
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.032.8255