Artykuły

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – marzenie i rzeczywistość

Opuscula Musealia, Volume 21 (2013), Volume 21, s. 55–73
Data publikacji online: 18 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.13.004.2914

Trzy zespoły witrażowe w zbiorach Collegium Maius i ich stała ekspozycja

Opuscula Musealia, Volume 22 (2014), Volume 22, s. 117–122
Data publikacji online: 23 czerwca 2014
DOI 10.4467/20843852.OM.14.006.3204

Galeria Academica Cracoviensis

Opuscula Musealia, Volume 20 (2012), Volume 20, s. 65-88
Data publikacji online: 12 marca 2013
DOI 10.4467/20843852.OM.12.005.1008