CV:

Ryszard Filas, dr hab., pracownik Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (30-348 Kraków, ul. Łojasiewicza 4).

Artykuły

Sortuj według

Czy w Polsce jest miejsce na lokalną telewizję komercyjną? Doświadczenia i perspektywy

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 9-29
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.009.0712

Początki badań prasoznawczych pod zaborami i w Polsce odrodzonej: tropy galicyjskie i krakowskie

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 17-28
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.002.11401

IGNACY S. FIUT JAKO MEDIOZNAWCA

Ignacy S. Fiut jako prasoznawca

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 618-631
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.036.10394

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Walery Pisarek jako autor prac w Zeszytach Prasoznawczych

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 189-207
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.021.10546

Kronika

Forum Prasy Sądeckiej – już po raz trzeci

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 141-143
Data publikacji online: 20 listopada 2012