Artykuły

Czy w Polsce jest miejsce na lokalną telewizję komercyjną? Doświadczenia i perspektywy

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 9-29
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.009.0712

Kronika

Forum Prasy Sądeckiej – już po raz trzeci

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 141-143
Data publikacji online: 20 listopada 2012