Artykuły

„Musų Lietuva” czy „Nasza Litwa”? Retoryka dwóch nacjonalizmów na łamach czasopism o Litwie wydawanych przed I wojną światową

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 760–771
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.042.2843

„Musų Lietuva” czy „Nasza Litwa”? Retoryka dwóch nacjonalizmów na łamach czasopism o Litwie wydawanych przed I wojną światową

, s. 760–771
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.042.2843

Jedność – wileńska osobliwość prasowa z 1862 roku

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 117-121
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.008.0760

Żydzi wileńscy w świetle archiwaliów medycznych z I połowy XIX wieku

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 265-286
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.012.8247

IN MEMORIAM

Historia farmacji według Zbigniewa Beli

Studia Historiae Scientiarum, 17 (2018), s. 583-599
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543702XSHS.18.023.9343