Artykuły

Optimal plastic design of beams under bending and shear in plane strain

Czasopismo Techniczne, 2012, Mechanika Zeszyt 6-M (11) 2012, s. 31-45
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.097.1874