Marek Stodulski

Artykuły

Modification of stress distribution in walls of pressure vessels

Czasopismo Techniczne, 2012, Mechanika Zeszyt 6-M (11) 2012, s. 57-79
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.099.1876