Artykuły

Sortuj według

Słowa w natarciu. Metaforyka militarna w dyskursie politycznym

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 35-62
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.003.0755