Artykuły

Graphene – material of the future

Czasopismo Techniczne, 2012, Mechanika Zeszyt 8-M (22) 2012, s. 45-53
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.040.1817