Józef Chwedorowicz

Artykuły

Innowacyjna oferta kulturalna

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 315-333
Data publikacji online: 2009