Izabela Małgorzata Bajorek

Artykuły

Założenia programowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie oparte na misji Ośrodka Kultury

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 203-217
Data publikacji online: 2009