Dorota Bajowska

Artykuły

Gminne Ewidencje Zabytków, Gminne Programy Opieki nad Zabytkami i problem Parków Kulturowych na Górnym Śląsku

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 95-100
Data publikacji online: 2009