Bogdan Kaczmar

Artykuły

Realizacja projektu „Poznać i zrozumieć. Szlak turystyczny Gniazd Rodowych Lubomirskich” w ramach programu Phare

Zarządzanie w Kulturze, Tom 10, s. 67-75
Data publikacji online: 2009