Artykuły

Wprowadzenie uregulowañ Bazylea III oraz jego skutki dla bankowooeci polskiej i europejskiej

International Business and Global Economy, 2013, Tom 32, s. 202–219
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23539496IB.13.014.2650