Artykuły

Zachowania i preferencje małych i śerednich firm w Polsce w zakresie korzystania z usług bankowych – zmiany i trendy

International Business and Global Economy, 2013, Tom 32, s. 220–236
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23539496IB.13.015.2651