Artykuły

Rynek usług forfaitingowych w Polsce

International Business and Global Economy, 2013, Tom 32, s. 237–252
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23539496IB.13.016.2652