Artykuły

Wewnątrzrodzinne predyktory obronnych strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacji konfliktu społecznego

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 1, s. 67–83
Data publikacji online: 26 maja 2014
DOI 10.4467/20843879PR.14.004.1726

Strategia agresywnego radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego. Analiza osobowościowych i rodzinnych uwarunkowań

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 4, s. 25–40
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/20843879PR.18.020.9949