Artykuły

Poziom spożycia wybranych witamin przez mężczyzn trenujących karate

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 3, s. 267–270
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.028.2167