Stanisław Ładyka

Stanowisko naukowe:

Profesor emeritus

Artykuły

Liberalizm czy neoliberalizm w polityce gospodarczej państwa

International Business and Global Economy, 2012, Tom 31(2), s. 11-23
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/23539496IB.12.001.2626