Artykuły

Sortuj według

Internet usage in advertising and distribution in the banking services market

International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, s. 235-247
Data publikacji online: 20 listopada 2017
DOI 10.4467/23539496IB.17.016.7464

Kapitał relacyjny a wyniki ekonomiczne małych i średnich firm w Polsce

International Business and Global Economy, 2012, Tom 31(2), s. 194-211
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/23539496IB.12.010.2635

Konkurencyjność a praktyka działań chińskich producentów samochodów elektrycznych na rynku europejskim

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 41-59
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.015.11860

CHALLENGES OF ENTERPRISES IN GLOBAL ECONOMY

Innovation as a determinant of SMEs competitiveness in Poland

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 421–435
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.031.9404

Kapitał relacyjny a procesy internacjonalizacji małych i średnich firm w Polsce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 458–475
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.034.9407