Stanowisko naukowe:

dr hab., prof. UG

Artykuły

Sortuj według

Kapitał relacyjny a wyniki ekonomiczne małych i średnich firm w Polsce

International Business and Global Economy, 2012, Tom 31(2), s. 194-211
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/23539496IB.12.010.2635

Rozwój energetyki wiatrowej w Chinach

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, s. 7-24
Data publikacji online: 27 lutego 2020
DOI 10.4467/23538724GS.19.013.11858

CHALLENGES OF ENTERPRISES IN GLOBAL ECONOMY

Kapitał relacyjny a procesy internacjonalizacji małych i średnich firm w Polsce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 458–475
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.034.9407