Artykuły

Sprawozdanie z Regionalnej Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Poznawczej Edukacji i Psychologii (International Association for Cognitive Education and Psychology, IACEP) Wyzwania w ocenie i edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami,  Kraków, 15–16 września 2016 r.

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 117-118
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017

Sprawozdanie z Europejskiej Regionalnej Konferencji IACEP

, s. 113-115
Data publikacji online: 11 marca 2015

Natura, mechanizmy neurofizjologiczne i zmiany rozwojowe funkcji zarządzających

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 9–27
Data publikacji online: 6 marca 2014
DOI 10.4467/20843879PR.13.019.1720

O powiązaniach funkcji zarządzających i dziecięcej teorii umysłu: wnioski z badań metodą mikrogenetyczną

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 1, s. 61-73
Data publikacji online: 1 czerwca 2010

Raporty z badań

Kompetentny tutor. Znaczenie funkcji zarządzających dla przebiegu tutoringu rówieśniczego

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 4, s. 95–110
Data publikacji online: 6 marca 2014

Sprawozdania i recenzje

Recenzja: Paul Bloom (2015), To tylko dzieci.  Narodziny dobra i zła. Sopot: Smak Słowa

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 2, s. 103-105
Data publikacji online: 23 lipca 2016

Recenzja: Sam Goldstein, Jack A. Naglieri (red.) (2014) Handbook of executive functioning. New York: Springer

Psychologia Rozwojowa, 2015, Tom 20, Numer 3, s. 103-105
Data publikacji online: 3 listopada 2015

Sprawozdanie z Europejskiej Regionalnej Konferencji IACEP

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 4, s. 113-115
Data publikacji online: 11 marca 2015

Sprawozdanie z XVI Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lozanna, Szwajcaria, 3–7 września 2013 roku

Psychologia Rozwojowa, 2014, Tom 19, Numer 2, s. 127–131
Data publikacji online: 25 września 2014

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 115–119
Data publikacji online: 20 grudnia 2013

Social Interaction and the Development of Executive Function, Ch. Lewis, J.I.M. Carpendale (eds.), New Direction for Child and Adolescent Development

Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15, Numer 1, s. 101-103
Data publikacji online: 1 czerwca 2010

Sprawozdanie z XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”

Psychologia Rozwojowa, 2011, Tom 16, Numer 4, s. 111-119
Data publikacji online: 15 lutego 2012

Sokol B.W. , Müller U., Carpendale J.I.M., Young A.R., Iarocci G. (red.) (2010), Self and Social Regulation. Social Interaction and the Development of Social Understanding and Executive Functions.

Psychologia Rozwojowa, 2012, Tom 17, Numer 1, s. 117-121
Data publikacji online: 24 maja 2012

Lucy Henry, (2011), The development of working memory in children. London: Sage

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 2, s. 101-106
Data publikacji online: 30 czerwca 2013