Artykuły

Rzymska pożyczka morska a swoboda inwestowania w ryzykowne przedsięwzięcia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 11–27
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.005.2246

Konstrukcja prawna pożyczki morskiej w prawie rzymskim a współczesny Project Finance

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 4, s. 327–340
Data publikacji online: 28 maja 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.020.1695