Artykuły

Water use analysis in Silesia voivodship using an input-output model

Czasopismo Techniczne, 2012, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, s. 69-85
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.147.2106