Artykuły

Resonance phenomena in micro/nanoelectromechanical systems

Czasopismo Techniczne, 2013, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (4) 2013, s. 3-10
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/2353737XCT.14.027.2610