Artykuły

Distribution-valued functions

Czasopismo Techniczne, 2013, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (4) 2013, s. 41-54
Data publikacji online: 6 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.032.2615