Artykuły

Związek wybranych aspektów przetwarzania fonologicznego z poziomem dekodowania u polskich licealistów z dysleksją 

Psychologia Rozwojowa, 2016, Tom 21, Numer 4, s. 55-72
Data publikacji online: 20 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843879PR.16.022.5999

Modele zasobów psychologicznych osób dorosłych z dysleksją i bez tego zaburzenia

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 2, s. 65-78
Data publikacji online: 30 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.011.1184