Artykuły

Effect of modification of sand-lime products on their basic functional properties

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 1-B (5) 2014, s. 39-45
Data publikacji online: 10 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.081.2531