Artykuły

Zadowolenie ze związku a długość trwania związku, zgodność opinii partnerów na temat stereotypowej  roli kobiety w związku i jakość komunikacji

Psychologia Rozwojowa, 2009, Tom 14, Numer 4, s. 33–43
Data publikacji online: 20 maja 2009

Modele zasobów psychologicznych osób dorosłych z dysleksją i bez tego zaburzenia

Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18, Numer 2, s. 65-78
Data publikacji online: 30 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843879PR.13.011.1184