Artykuły

Uncertain outcomes of geotechnical work illustrated with the example of a road tunnel

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 1-B (5) 2014, s. 195-202
Data publikacji online: 10 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.097.2547

The influence of rock mass disturbance on surface subsidence in urban areas

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 5, s. 83-93
Data publikacji online: 25 maja 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.075.8557

Mining influence in the area of the Pszczynka river and the method of riverbed restoration

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 103-114
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.046.10358

Threats of flooding of selected mining areas – repair measures

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 10, s. 117–128
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.110.11034

CIVIL ENGINEERING

Wpływ podziemnej eksploatacji pokładów węgla na linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 87-100
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.034.6345