Artykuły

Uncertain outcomes of geotechnical work illustrated with the example of a road tunnel

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 1-B (5) 2014, s. 195-202
Data publikacji online: 10 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.097.2547

The influence of rock mass disturbance on surface subsidence in urban areas

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 5, s. 83-93
Data publikacji online: 25 maja 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.075.8557

CIVIL ENGINEERING

Wpływ podziemnej eksploatacji pokładów węgla na linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 87-100
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.034.6345