Artykuły

Matematyczny model rozwoju sytuacji wypadkowej w budownictwie

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 81-90
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.049.6360

Model of accident situation development in the construction industry

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 1-B (5) 2014, s. 239-246
Data publikacji online: 10 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.102.2552