Artykuły

Problems accossiated with project maturity in construction companies

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 2-B (6) 2014, s. 13-20
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.107.2557