Artykuły

Decision making with use of AHP method in construction

Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 2-B (6) 2014, s. 31-39
Data publikacji online: 16 czerwca 2014
DOI 10.4467/2353737XCT.14.109.2559